ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

อีตั้น เป็นบริษัทจัดการระบบไฟฟ้า โดยปี 2559  ที่ผ่านมามียอดขาย  19.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ  อีตั้นให้บริการโซลูชั่นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลูกค้าของเราจัดการระบบไฟฟ้า ระบบไฮโดรลิค และระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน อีตั้นมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 95,000 คน และมีสำนักงานในประเทศต่างๆ มากกว่า 175 ประเทศ

ระบบธุรกิจของอีตั้น

สิ่งที่ทำให้อีตั้นมีความโดดเด่น คือ การมุ่งเน้นในการจัดการระบบไฟฟ้า วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า และหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยการดำเนินงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ระบบธุรกิจของอีตั้น (EBS) คือ การรวบรวมหลักปรัชญาองค์กรในการดำเนินงานได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว เป็นวิธีการทำงาน และวิถีในการดำเนินธุรกิจของอีตั้น