คณะกรรมการบริหาร อีตั้น คอร์ปอเรชั่น

Craig Arnold   " เครก อาร์โนล์ด ดำรงตำแหน่ง ประธานและซีอีโอ อีตั้น คอร์ปอเรชั่น ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งประธานและซีโอโอ และเคยเป็นรองประธานและซีโอโอในส่วนภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมิสเตอร์เครกทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารของปัจจุบันเขาเป็นคณะกรรมการบริหารของ Medtronic Inc และ University Hospitals Health System รัฐเคลฟแลนด์ นอกจากนี้แล้ว เขายังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของ Greater Cleveland Partnership, United Way of Greater Cleveland และคณะกรรมการที่ปรึกษาของหน่วยบรรเทาทุกข์ของเคลฟแลนด์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2558 "
     
Todd M. Bluedorn   "ทอดด์ เอ็ม. บลูดอร์น ดำรงตำแหน่งประธาน และซีอีโอ Lennox International Inc ผู้ให้บริการโซลูชั่นระดับโลกในการควบคุมสภาวะอากาศ ทั้งความร้อน แอร์ และเครื่องทำความเย็น ก่อนหน้าที่ทอดด์จะร่วมงาน Lennox International เขาดำรงตำแหน่งการจัดการระดับสูง ให้กับ United Technologies ตั้งแต่ปี 2538 เป็นประธานบริษัท Otis Elevator ในอเมริกา เป็นประธานส่วนงาน ระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และแอร์ ในเชิงพาณิชย์ บริษัท Carrier Corporation ที่อเมริกาเหนือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2553"
     
Christopher M. Connor   "คริสโทเฟอร์ เอ็ม. คอนนอร์ เป็นประธานบริหารของบริษัท Sherwin-Williams โดยดำรงตำแหน่งระดับสูงของ Sherwin-Williams หลายตำแหน่งตั้งแต่ 2536 และต่อมาในปี 2542 ดำรงตำแหน่งซีอีโอ และประธาน และซีอีโอ ในปี 2543 ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการของ Federal Reserve Bank of Cleveland, United Way of Greater Cleveland, University Hospitals Health System, Playhouse Square Foundation and The Rock และ Roll Hall of Fame. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2549 "
     
Michael J. Critelli   "ไมเคิล เจ. คริทิลลี่ เป็นซีอีโอ และประธานและผู้อำนวยการของ Dossia Service Corporation บริษัทจัดการด้านระบบสุขภาพที่มีชื่อเสียง ไมเคิลดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2554 มิสเตอร์ไมเคิล เกษียณจากประธานบริหารของ Pitney Bowes Inc ผู้ให้บริการโซลูชั่นไปรษณีย์ระดับโลก โดยเขาดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Pitney Bowes ในช่วงระหว่างปี 2540-2550 และเป็นประธานบริหารในช่วงปี 2550-2551 มิสเตอร์ไมเคิลเป็นผู้อำนวยการของ Wyeth ในเดือนเมษายน 2551 จนกระทั่งถูก Pfizer Inc ซื้อกิจการในปี 2552 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ProHealth Physicians Inc ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2541 "
     
Richard H. Fearon   "ริชาร์ด เอช เฟอรอน ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท ประธานฝ่ายการเงินและวางแผน ของอีตั้น คอร์ปอเรชั่น มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบัญชี คอนโทรล การพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ วางแผนกลยุทธ์ และด้านภาษี ริชาร์ดเข้าร่วมงานกับอีตั้นในปี 2545 นอกจากนี้แล้ว ริชาร์ด ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ PolyOne Corporation และเป็นลีดไดเร็คเตอร์ รวมถึงเป็นกรรมการที่ Playhouse Square Foundation, Cleaveland Museum of Art และ Manufactureres Alliance บริษัทผู้ผลิตชั้นนำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2558"
     
Charles E. Golden   "ชาร์ลส์ อี. โกลเด้น เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร และซีเอฟโอ และผู้อำนวยการของ Eli Lilly and Company ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายยา ในช่วงระหว่างปี 2539 และเกษียณอายุในปี 2549 ก่อนหน้าที่จะร่วมงาน Eli Lilly เขาทำงานกับเจนเนอรัล มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งเขาทำงานหลายตำแหน่งจนกระทั่งได้เลื่อนเป็นรองประธานบริษัท เขาเคยเป็นประธาน และกรรมการผู้จัดการ Vauxall Motors นอกจากนี้ ปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ Hill-Rom Holding และเป็นผู้อำนวยการของ Lilly Endowment ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2550"
     
Linda A. Hill   "ลินดา เอ. ฮิลล์ เคยเป็นผู้อำนวยการของ Cooper Industries plc ในช่วงระหว่างปี 2537 – 2555 มิสลินดา เป็นคณะกรรมการจากการเข้าซื้อกิจการของ Cooper ลินดาเป็นศาสตราจารย์ Wallace Brett Donham คณะบริหารธุรกิจของโรงเรียนฮาร์ดวาร์ดบิสซิเนส มิสลินดา เป็นกรรมการบริหารของ State Street Corporation และสำนักพิมพ์ Harvard Business นอกจากนี้แล้ว ลินดา ยังเป็นผู้ดูแล The Bridgespan Group และ the Art Center College of Design ลินดาเป็นผู้แทนพิเศษของ Aspen Institute Business and Society Program ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2555 "
     
Arthur E. Johnson   "อาร์เธอร์ อี. จอห์นสัน เกษียณจากรองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ที่ Lockheed Martin Corporation ผู้ผลิตระบบเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ มิสเตอร์อาร์เธอร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานของ Lockheed Martin Corporation และเป็นประธาน Lockheed Martin Federal Systems ในปี 2539 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและซีโอโอดูแลกลุ่มงานการบริการและสารสนเทศของ Lockheek Martin ในปี 2540 และเป็นรองประธานอาวุโส ฝายพัฒนากลยุทธ์องค์กรในปี 2542 ปัจจุบัน มิสเตอร์อาร์เธอร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Booz Allen Hamillton และเป็นผู้จัดการทรัสต์อิสระให้กับกองทุน Fixed Income and Asset Allocation Funds of Fidelity Investments ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2552"
     
Deborah L. McCoy   "ดีบอราห์ แอล แมคคอย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านความปลอดภัยการบิน ดีบอราห์เกษียณงานจากคอนทิเนนเทิล แอร์ไลน์ อิงค์ โดยตำแหน่งสุดท้ายในการทำงานปี 2548 คือ รองประธานอาวุโส ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการบินในปี 2542 ทั้งนี้ ในปี 2548 มิสดีบอราห์ ยังดำรงตำแหน่งซีอีโอของดีเจ แอร์ กรุ๊ป บริษัทสายการบินพาณิชย์ซึ่งกำลังเริ่มต้นธุรกิจอีกด้วย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2543"
     
Gregory R. Page   "เกรกโอรี่ อาร์ เพจ เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารของคาร์กิลล์ บริษัทข้ามชาติที่ชำนาญด้านการตลาด ขบวนการ และระบบจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหาร การเงิน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการบริการ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานองค์กร และประธานกลุ่ม การตลาดการเงิน และกลุ่มตลาดเนื้อแดงของคาร์กิลล์ในปี 2541 เป็นรองประธานบริหารองค์กรและประธานกลุ่มฯ ในปี 2542 เป็นประธานและซีโอโอ ในปี 2543 ต่อมาดำรงตำแหน่งประธานบริหารและซีอีโอในปี 2550 และเป็นประธานของคาร์กิลล์ในปี 2556 ปัจจุบัน มิสเตอร์เกรกโอรี่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่คาร์กิลล์ อินคอร์ปอเรต ดีรีแอนด์คอมพานี และกรรมการอิสระของบิ๊กบราเธอร์ บิ๊กซิสเตอร์ออฟอเมริกา รวมถึงเป็นอดีตประธานและกรรมการของนอร์เธิร์น สตาร์ เคาน์ซิล สำนักลูกเสือแห่งอเมริกา ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2550 "
     
Sandra Pianalto   "แซนดร้า เพียนาโต้ เคยดำรงตำแหน่งประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคารกลางของเคลฟแลนด์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 จนกระทั่งเกษียณอายุในเดือนมิถุนายนปี 2557 โดยเธอได้ร่วมงานกับทางธนาคารตั้งแต่ปี 2526 ในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ในส่วนงานวิจัย โดยเธอได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการภาครัฐใน ปี 2527 และขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารในปี 2531 และรองประธานและซีโอโอในปี 2536 โดยก่อนที่จะร่วมงานกับทางธนาคาร นางแซนด้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของคณะกรรมผู้ว่าธนาคารกลางและยังดำรงตำแหน่งทีมของคณะทำงานด้านงบประมาณของสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัท เจเอ็ม สมักเกอร์และ พรูเดนเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ และยังเป็นรองประธานของคณะกรรมการบริหารระบบจัดการสาธารณสุขระดับมหาวิทยาลัย โดยยังเคยเป็นประธานและคณะกรรมการของ ยูไนเต็ด เวย์ ออฟ เกรทเทอร์ เคลฟแลนด์ โดยเธอเป็นประธานผู้ดูแลในธุรกิจการเงินของมหาวิทยาลัยอาร์กอนและเธอยังเป็นที่ปรึกษา ทรัสตีของมหาวิทยาลันอาร์กอนและคณะกรรมการวิทยาลัย นาวเกราเตอร์ เคลฟแลนด์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2557"
     
Gerald B. Smith   " เจอรัลด์ บี สมิธ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คูเปอร์ อินดัสตรี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2554 และดำรงตำแหน่งลีดไดเร็คเตอร์อิสระของคูเปอร์ อินดัสตรี ตั้งแต่ปี 2550 มร สมิธได้เข้ามาร่วมงานกับทางคณะกรรมการของคูเปอร์หลังการเข้าซื้อกิจการ โดยเขาดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอ สมิธ แกรมแฮร์ม แอนด์ โค ซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการที่เขาได้จัดตั้งขึ้นในปี 2533 โดยก่อนหน้าที่เขาจะตั้งบริษัทเขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการส่วนงานรายได้คงที่ ของอันเดอร์วู้ด นูเฮาส์ แอนด์ คัมพานี และยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการทรัสต์และเป็นประธานดูแลด้านการลงทุน ของบริษัทในเครือชาร์ล ชเว้ป และยังเป็นกรรมการในบริษัท นิวยอร์คไลฟ์ แอสชัวรัน โดยในช่วงห้าปีก่อนหน้านี้ มร สมิธเป็นผู้อำนวยการของ วันโอเค อิงค์ และวันโอเคอิงค์ พาร์ทเนอร์ นอกจากนั้นยังเป็นผู้อำนวยการของธนาคารกลางดัลลัส สาขาฮุสตันและเป็นประธานของมูลนิธิมหาวิทยาลัย เท็กซัส เซ้าทเทิร์น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2555"
     
Dorothy C. Thompson   "โดโรธี ซี ทอมสัน ซีบีอี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มและผู้ตรวจสอบบัญชี ของแดรกว์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซีอีโอของ แดร็กซ์ กรุ๊ป ในเดือนกันยายนปี 2548 และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ เธอดำรงตำแหน่งรองประธานของ อินเตอร์เจน เอ็นวี ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทพลังงานอิสระที่ถือหุ้นโดยเชลล์และเบชเทล และเธอได้ร่วมงานในบริษัทดังกล่าว ในปี 2531โดยย้ายมาจากบริษัทพาวเวอร์เจนที่ก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งรองเหรัญญิกของกลุ่ม โดยเธอได้ร่วมงานในธนาคารเพื่อการพัฒนาสำหรับบรรษัทเพื่อการพัฒนาเครือจักรภพในสหราชอาณาจักรและมาเลเซียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติของบอตสวานาในบอตสวานา นอกจากตำแหน่งในแดร็กซ์แล้วเธอยังเป็นคณะกรรมการบริหารของศาลธนาคารอังกฤษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2559"