สำนักตรวจการ

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

พนักงานของเรา ลูกค้า ผู้ขายสินค้าให้อีตั้น รวมถึงคู่ค้า หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการทำงาน สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังสำนักตรวจการของบริษัทอีตั้น

การพูดคุยนอกรอบ กับสำนักตรวจการเป็นเรื่องที่เป็นความลับสุดยอด จากที่สำนักเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อพิจารณาข้อกังวลต่างๆ รวมถึงนำเสนอข้อดี ข้อเสีย ของทางเลือกในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และให้พนักงานเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป การตัดสินใจที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปผ่านช่องทางที่เหมาะสม (เช่น ฝ่ายบริหารในหน่วยงานของตน ฝ่ายบุคคล หรือสำนักจริยธรรมระดับโลกของอีตั้น) นั้นขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล สำนักตรวจการจะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีการร้องขอและอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น

สำนักตรวจการสามารถ
 

 • รับฟังข้อกังวล
 • เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
 • ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
 • ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกังวล
 • นำเสนอแจกแจงทางเลือกและประเมินวิธีในการแก้ปัญหา
 • ให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นที่ปรึกษา
 • ช่วยเหลือจนกว่าจะได้ทางออกในแก้อย่างยุติธรรม และนี่คือคุณค่าและกฎระเบียบของอีตั้น
 • นำเสนอวิธีเยียวยาช่วยเหลือและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ทำหน้าที่เหมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้า และพร้อมชี้แจงในกรณีที่มีที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดปัญหา
 • แจกแจงข้อที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและเยียวยากรณีพิพาท

สำนักตรวจการจะไม่


 • เปิดเผยความลับ
 • เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • ดำเนินการอย่างเป็นทางการ หรือสืบสวนสอบสวนเชิงลึก
 • ตัดสินนโยบาย
 • ตัดสินใจจัดการ
 • เป็นตัวแทนของช่องทางในการดำเนินการอย่างเป็นทางการ
 • เป็นตัวแทนแจ้งเตือนของอีตั้น คอร์ปอเรชั่น