สาส์นจาก CEO

our company

อีตั้น เราทำให้ทุกภาคส่วนทำงานได้อย่างปกติ เราทำให้การใช้พลังงานมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ เรายกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เรามีพลังในการสร้างสิ่งที่แตกต่าง และเราทำสิ่งนั้นในทุกๆ วัน

ในฐานะบริษัทจัดการระบบไฟฟ้าระดับโลก อีตั้นช่วยลูกค้าแก้ปัญหาความท้าทายด้านระบบไฟฟ้าที่ยากที่สุด ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มไฟฟ้า อากาศยาน ไฮดรอลิค และธุรกิจยานพาหนะ อีตั้นทุ่มเทให้กับกลุ่มโรงงานผลิต และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

เราถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ และเรื่องราวความสำเร็จผ่านระบบธุรกิจของอีตั้น ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของขั้นตอนและขบวนการ ซึ่งช่วยผลักดันการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ให้กับทุกหน่วยธุรกิจและทุกภูมิภาคทั่วโลก

อีตั้น เราสร้างองค์กรให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการให้คำมั่นสัญญาในการสร้างสิ่งดีงามให้กับสังคมและชุมชนที่เราทำธุรกิจด้วยทั่วโลก เราเริ่มต้นโครงการจากพนักงานของเราเอง สำหรับพนักงานที่ทำงานกับเราในแต่ละแห่ง เราใช้ความพยามยามเป็นอย่างมากในสร้างงานที่มีความหมาย และเป็นองค์กรที่พนักงานสามารถเติบโตในสาย งานและสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับคนของเรา

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับอีตั้นให้มากขึ้น เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่เหมาะสมกับคุณหรือเป้าหมายในงานคุณหรือไม่

our company_From The CEO

"เครก อาร์โนลด์
ประธาน และซีอีโอ"