our company_Customer Success Stories

เรื่องราวความสำเร็จ

อีตั้นได้มีการพัฒนาและส่งมอบเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับทุกคนในทุกๆวัน และทุกๆที่ เทคโนโลยีเหล่านี้คือสิ่งที่ครั้งหนึ่งทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ด้วยความเป็นผู้นำทางความคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม ได้ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความคิดและผลิตภัณฑ์ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับอีตั้นแล้ว นวัตกรรมจึงเป็นมากกว่ากระบวนการ แต่คือความเป็นจริงที่สร้างสรรค์ของสิ่งที่จะส่งผลกับผู้คนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้