จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายของโลก

Alexander M. Cutler

ข้อความจาก Sandy Cutler, ประธานและ CEO

ไม่มีอะไรสำคัญต่อความสำเร็จโดยภาพรวมของ Eaton ในฐานะองค์กรธุรกิจมากไปกว่าค่านิยมทางจริยธรรมของเรา ความใส่ใจต่อมาตรฐานอันสูงสุดของความซื่อสัตย์และศีลธรรมอันดีซึ่งแสดงออกให้เห็นชัดเจนของเราคือ จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเรา

เราแต่ละคนทราบดีว่า ตลอดเวลาที่พวกเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา ผู้จัดหาสินค้าของเราและผู้ถือหุ้นของเราได้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นถึงวิธีการในการทำธุรกิจของ Eaton
 
เราตระหนักดีว่า เราจะต้องได้รับการชี้นำโดยค่านิยมทางจริยธรมของเราดังกล่าวเพราะการที่เราทำอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปจะนำเราแต่ละคนและองค์กรโดยรวมและค่านิยมต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาทั้งหมดเข้าไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ร้ายแรงยิ่ง นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดได้แสดงออกถึงความกังวล การหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆ และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในระดับสูงสุด หากคุณเริ่มคิดว่าเรากำลังขาดไร้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อย ผมขอให้คุณได้โปรดบอกให้เรารู้ด้วย
Alexander M. Cutler signature
Alexander M. Cutler
Chairman and Chief Executive Officer
 

แผนกว่าด้วยจริยธรรมระดับนานาชาติและการปฏิบัติตามกฎหมาย

แผนกว่าด้วยจริยธรรมระดับนานาชาติและการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ Global Ethics and Compliance Office รับผิดชอบในการช่วยเหลือพนักงานในด้านข้อมูล เครื่องมือ คำแนะนำ การฝึกอบรมและการสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเมื่อต้องตัดสินใจในการทำงานแต่ละวัน

แผนกนี้จะให้ความรู้ในด้านจริยธรรม โปรแกรมการฝึกอบรมและการสื่อสารต่างๆซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้เรามั่นใจว่า จริยธรรมและค่านิยมของEaton ได้ถูกผสานเข้าไปในการดำเนินธุรกิจของเราทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

ติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายงานการกระทำผิดต่างๆ


Email thumb Poland  

Email: ethics@eaton.com

     
Call Helpline Poland  

โทรหา Help Line - 800.433.2774

Help Line ของเราไม่มีค่าใช้จ่ายและให้บริการในหลากหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ โปรดทราบด้วยว่า ในการให้บริการอาจมีช่วงที่เงียบและยังไม่ได้มีการตอบรับบางครั้งในขณะที่รอการตอบรับของล่าม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เพจ Global Ethics and Compliance ของเรา ทั้งนี้เนื้อหาในไซต์ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ