สาส์นจากประธาน

Alexander M. Cutler thumbEaton ใส่ใจในเรื่อง "การทำธุรกิจที่ถูกต้อง" ซึ่งเป็นจุดที่ลงตัวระหว่างความต้องการของลูกค้านานาประเทศ พนักงานและชุมชนต่างๆ วิธีการในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ของเรามีความสำคัญเช่นเดียวกับผลลัพธ์นั้น 

 
สำหรับตลาดระดับนานาชาติในปัจจุบันนี้ มีพันธะสัญญาเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะมีความสำคัญยิ่งกว่า สิ่งนี้จะช่วยให้ผลักดันให้เราออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าของเราและต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้เองที่ช่วยให้เราสามารถดึงดูดบุคคลที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งปรารถนาจะทำงานให้แก่บริษัทที่จริงจังต่อการทำตามค่านิยมเหล่านี้จริงๆ  สิ่งนี้นั่นเองที่ช่วยเราสร้างธุรกิจที่สร้างกำไรได้มากยิ่งขึ้นพร้อมไปกับการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญไปทั่วโลก
 
และสิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือ ในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง เรามีพันธะสัญญาที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทซึ่งเข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเที่ยงถ่องแท้และใช้สิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข็งขันได้ จะกลายเป็นผู้นำในยุคต่อไป 

ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันของบริษัท บุคลากรของ Eaton กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้และสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรของโลก, พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราและชุมชนต่างๆ ทั่วโลก
 
Eaton ได้พยายามที่จะนำแนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มาใช้ให้มีมาตรฐานสูงเกินกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นที่ ศูนย์นวัตกรรมของเราที่มีอยู่ทั่วโลก และเราสัญญาว่าจะเป็นผู้นำระดับโลกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้คนและชุมชนต่างๆ ไม่ว่าที่ใด ผ่านกระบวนการทำงานที่สำคัญของเรา 4 ประการได้แก่: 
 
การพัฒนาการปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซที่นำไปสู่ภาวะเรือนกระจก
 
  • การเพิ่มความโปร่งใสของการดำเนินการของเราผ่านการรายงานข้อมูลสำคัญของเราต่อสาธารณะ 
 
  • ประกอบธุรกิจที่มีความยั่งยืน 
 
  • ทำให้สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เป็นกระบวนการในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 
พันธะสัญญาของเราต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการต่างๆของเราซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ไฮดรอลิกและเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยพัฒนาการทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รวมถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบไฮบริดและแบบไฮดรอลิกซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและลดฝุ่นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรถบรรทุก รถโดยสาร และยานพาหนะสำหรับการบริการต่างๆ, ระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ระบบอากาศยานแบบไฮดรอลิกแรงดันสูงซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เชื้อเพลง, ตัวอัดบรรจุอากาศสำหรับยานยนต์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลงที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย
 

ทุกๆ วัน พนักงานของ Eaton ทั่วโลกจะตัดสินใจทำเรื่องต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและพันธะสัญญาของเราต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่งข้อความที่สำคัญอย่างต่อเนื่องไปถึงแนวร่วมทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับ "การทำธุรกิจที่ถูกต้อง" --ในทุกๆที่ที่เราทำธุรกิจ  นี่คือตัวอย่างของค่านิยมหลักของเราที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เฉกเช่นเดียวกับชื่อ Eaton ที่เป็นชื่อของเรา และจะดำรงอยู่ต่อไปในฐานะที่เป็นหนึ่งในแนวทางที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจะสร้างความแตกต่างให้แก่บริษัทของเราแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทั่วโลก 


Sandy Cutler signature
Alexander M. Cutler
Chairman and Chief Executive Officer