Sustainable Practices main image

แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตของบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นถัดไปในอนาคตอีกด้วย แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนได้นำ Eaton ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนทั้งด้านผลกำไรและด้านความรับผิดชอบ เรากำลังพัฒนาวิถีทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ โรงงานผลิตของบริษัท พนักงานของเราได้รับการชี้นำโดยกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่เข็มแข็ง เราได้นำแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการการผลิตของเรา และยังช่วยสนับสนุนลูกค้าและซับพลายเออร์ให้ทำเช่นเดียวกันอีกด้วย แนวปฏิบัตินี้รวมถึงแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนอื่นๆ ได้ช่วยให้ Eaton สามารถสร้างผลกระทบมากยิ่งขึ้นต่อตลาดในขณะที่ลดการสร้างมลภาวะให้แก่โลกอีกด้วย