การสนับสนุน AOG

การสนับสนุนเกี่ยวกับ AOG Aircraft On Ground (AOG) และข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน

หากคุณต้องการการสนับสนุนในช่วงหลังเวลาทำงานโปรดติดต่อแผนกสนับสนุนด้าน AOG 24 ชั่วโมงของ Eaton ผ่านเลขหมายดังต่อไปนี้:

+1 440 523 2158 or +45 3247 0166
 

โปรดใช้ช่องทางการติดต่อปกติตามประเภทผลิจภัณฑ์ซึ่งระบุไว้ด้านล่างในช่วงเวลาทำงานปกติ