อากาศยาน

Eaton คือผู้นำระดับโลกและผู้นำนวัตกรรมด้านอากาศยาน Eaton ออกแบบ, ผลิตและผสมผสานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์
ระบบเชื้อเพลิงและก๊าซเฉื่อย
ระบบไฮดรอลิก  
การควบคุมการเคลื่อนไหว
 
ผลงานที่หลากหลายของ Eaton ในเรื่องส่วนประกอบต่างๆ สร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ส่งผลให้เกิดการออกแบบระบบที่เหนือชั้นและความสามารถในการทำงานประสานกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มอบพลังอำนาจให้แก่หน่วยอากาศยานของทหารและของภาคธุรกิจพร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ การลดทอนน้ำหนักและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
 
Eaton สร้างดุลยภาพให้แก่การเติบโตของธุรกิจพร้อมกับความใส่ใจในเอกลักษณ์ของลูกค้า Eaton มีทรัพยากรและศักยภาพที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์สำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน พร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อการออกแบบอากาศยานล้ำสมัยในยุคต่อไป และผลิตภัณฑ์ของ Eaton แต่ละอย่างได้รวมการบริการที่ครอบคลุมและบริการหลังการขายอีกด้วย Eaton มีทีมงานเครือข่ายทั่วโลกที่ทำงานตลอดสัปดาห์และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริการอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสามารถพบประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานได้ในทันทีไม่ว่าเวลาใดหรือที่ใดในโลก"