เบรกเกอร์แผงวงจรแรงดันไฟขนาดกลาง คอนแทคเตอร์และอุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้าสูญญากาศ