Project Management

การบริหารโครงการ

Eaton มีการบริหารจัดการโครงการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Eaton ได้มีการลงทุนทั้งในคนและระบบเพื่อส่งมอบระดับของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในวงการอุตสาหกรรม ทีมบริหารโครงการของเรามีประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมในด้านสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมี, รัฐบาล, ศูนย์ข้อมูลและการจัดการน้ำและน้ำเสีย โดยปัจจุบันมีการบริหารจัดการโครงการมากกว่า1 พันล้านเหรียญสหรัฐ