Training large Image

การฝึกอบรม

โปรแกรมพื้นฐาน 101 ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของความรู้อุตสาหกรรม – จากพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่นตัวปรับความถี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ สวิตช์เกียร์และตัวควบคุมมอเตอร์

โดยมี 29 โมดูลภายในชุดและแต่ละโมดูลจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีข้อมูลทั่วไปเช่นคำศัพท์ที่พบทั่วไป ทฤษฎีผลิตภัณฑ์และการดำเนินงาน, รหัสและแอพลิเคชั่นจริง โมดูลยังมีคำถามตรวจสอบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับวัสดุอีกด้วย

โมดูลเหล่านี้ดีสำหรับทุกคน: