panel builders

ผู้ให้บริการประกอบตู้ไฟฟ้า

Eaton นำเสนอบริการแบบครบวงจรของตัวควบคุมไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันต่ำ รวมถึงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้ให้บริการประกอบตู้ไฟฟ้าในทุกวงการอุตสาหกรรมและแอพลิเคชั่น นอกจากนี้ Eaton ยังนำเสนอการออกแบบที่สามารถออกใบอนุญาตสำหรับ ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแรงกลาง รวมทั้ง ตู้ xEnergy สำหรับระบบแรงดันต่ำและ xGear สำหรับระบบแรงดันไฟฟ้าขนาดกลางด้วย

Findค้นหาผู้ผลิตพาแนลที่ได้รับใบอนุญาตของ Eaton ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้