การกรอง

ธุรกิจด้านระบบกรองของ Eaton ได้รวมเอาบริการด้านวิศวกรรม, การผลิต, การขายด้านเทคนิคต่างๆ และบริการหลักการขายซึ่งสามารถให้บริการได้ทั่วโลกกับผลิตภัณฑ์ด้านการกรองสำหรับอุตสาหกรรมและการผลิตที่ลงตัวที่สุดเข้าด้วยกัน
 
ด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการของตลาด การใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการกรองของ Eaton อาทิเช่น ตัวกรองแบบหลอด, ถุงกรอง, คาร์ทริดจ์ฟิลเตอร์, ระบบแยกสถานะ, ระบบกรองชนิดความลึก, และระบบกรองน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิก ได้ช่วยให้การทำงานและคุณภาพของระบบกรองตลอดจนผลิตผลการทำงานของโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด