ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด

Eaton ช่วยการขับเคลื่อนของยานพาหนะมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำงานสอดประสานกันตั้งแต่เครื่องยนต์ไปยจนถึงระบบขับเคลื่อน Eaton เชี่ยวชาญในการใช้งานทุกรูปแบบ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่น ชิ้นส่วนควบคุมการปล่อยมลพิษ วาล์วเครื่องยนต์ ระบบขบวนเปิดปิดลิ้นและตัวอัดบรรจุอากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์การควบคุมกระปุกเกียร์ คลัตช์และทอร์กทำให้ระบบเครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน