Engine Valves & Value Actuation

Eaton เป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องความเชี่ยวชาญด้าน Engine Air Management หรือการจัดการเครื่องยนต์ที่ใช้อากาศ การออกแบบและฐานข้อมูลจากการพัฒนาของเราช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ระบบที่ครอบคลุมที่สุดในโลก ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ระบบที่มีประสิทธิภาพ
 
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น:
 
  • Cylinder deactivation
  • Lash Adjusters, Roller Rocker Arms and Hydraulic Roller Lifters
  • Variable valve actuation devices
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ Eaton.com