Plastics

Eaton คือนักนวัตกรรมระดับโลกด้านชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ด้วยชิ้นส่วนที่มีความหลากหลายของเราส่งผลให้น้ำหนักลดลง มีการสอดประสานกันระหว่างชิ้นส่วนและทนทานมากขึ้น
 
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น:
 
  • Cache moteur
  • Tubes d'admission d'air
  • Caches culasses
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ Eaton.com