ยานยนต์

กลุ่มยานยนต์ของ Eaton ได้ให้บริการแก่ผู้ผลิตรถยนต์และยานยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกด้วยสินค้าและระบบด้านระบบด้านยานยนต์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการทำงาน พลังงานและประสิทธิภาพโดยรวมของยานยนต์ --- อาทิเช่น ชิ้นส่วนสำหรับควบคุมมลพิษ วาล์วเครื่องยนต์ ระบบขบวนปิดลิ้น และตัวอัดบรรจุอากาศ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในส่วนชุดเพลาขับซึ่งรวมถึง กระปุกเกียร์ คลัทช์และผลิตภัณฑ์และระบบเกี่ยวกับทอร์ก

กลุ่มยานยนต์มีฐานการผลิตถึง 49 แห่งกระจายอยู่ในหกทวีป โดยมีศูนย์บริการเทคนิคประจำภูมิภาคสี่แห่งในสหรัฐอเมริกา สาธารณะเชค จีนและอินเดีย และมีพนักงานประมาณ 15,000 คน